Vannbehandling, bilde

Oxine® Vannbehandling

Dokumentasjon som SDS, Produktdatablader o.l. finner du nederst på siden her, eller på egen side hvor vi har samlet alt av dokumentasjon

Alle flater som vann kommer i kontakt med vil bli utsatt for mikroorganismer som over tid kan være skadelig.
I bedrifter som produserer næringsmidler stilles det derfor strenge krav til daglig renhold av lokaler og åpne flater.

Når det gjelder de flatene som ikke ligger lett tilgjengelig, som innvendige overflater i tilførselsrørene, får disse liten eller ingen oppmerksomhet.
Listeria er en bakterie som finnes i alle vannkilder og denne vil kunne formere seg på disse flatene, og være med på å danne en biofilm hvor alle typer bakterier vil trives.
Man vet at av alle bakterier som opptrer i en næringsmiddelbedrift så er kilden til over 50% av disse interne, og det er sannsynlig at en vesentlig del av dette har sitt utspring i bedriftens rørsystem.

European Hygiene Tech AS har levert en rekke anlegg hvor alt vannet inn til bedriften behandles med Oxine og man ser at dette har en merkbar effekt på kvaliteten på bedriftens interne renhold.

Oxine, som European Hygiene Tech AS leverer, er et av de mest effektive desinfiseringsmidlene på markedet.
Det etterlater ingen giftige restprodukter etter behandlingen, kun salter av natrium og klorid som vi bruker daglig.
Konsentrasjonen som benyttes til vannrensing og rensing av rør er mindre enn 5 ppm (1 ppm = 1 tusendels gram pr. liter), så kostnadene for behandling av store vannvolumer er relativt små.

Du kan se hvor god effekt Oxine har i pdf dokumentet nederst på siden her (dokumentert effektivitet - Oxine)

Oxine er godkjent av Mattilsynet til vannbehandling

Ønsker du tilbud på et vannrenseanlegg, eller bare mer informasjon? Send oss en mail eller ring oss!
Vår kontaktinformasjon finner du her

Ferdig produkt til privat bruk som f.eks. båter, campingvogner, o.l.

Vannbehandling

Oxine Pro - Alltid rent vann

Oxine Pro - Alltid Rent Vann er egnet for bruk der det er behov for å bekjempe og forhindre patogener som bakterier, virus, sopp, mugg og alger.
Bruksområder:
Bobiler, båter, campingvogner, busser, hytter, brønner, takvann og boblebad.

Les mer

pdf-fil Vannbehandling - Godkjenning fra Mattilsynet

pdf-fil Dokumentert effektivitet - Oxine

pdf-fil Dokumentert effektivitet 60 sekunder - Oxine

pdf-fil Produktdatablad - Oxine Pro - Alltid rent vann

pdf-fil Bruksanvisning - Oxine Pro - Alltid rent vann

pdf-fil Sikkerhetsdatablad - Sikkerhetsdatablad for Oxine Pro Desinfisering - Til harde overflater

pdf-fil Sikkerhetsdatablad - Sikkerhetsdatablad for Oxine Pro 2%

pdf-fil Sikkerhetsdatablad - Sikkerhetsdatablad for Oxine Pro 5%