Shipping, bilde

Shipping

Dokumentasjon som SDS, Produktdatablader o.l. finner du nederst på siden her, eller på egen side hvor vi har samlet alt av dokumentasjon

Beskyttelse av ballastvann

Utslipp av ballastvann som sikrer stabiliteten av skip og plattformer er et område med økende grad av bekymring. Kontroll av spredningen av fremmede marine arter via ballastvann ble godkjent av regjeringer som en internasjonal traktat i 2004. Imidlertid har de globale reglene ikke trådt i kraft internasjonalt ettersom kun 22 land har undertegnet traktaten – det utgjør 65 % av bruttotonnasje av verdens handelsflåte. Spredning av forurenset ballastvann med fremmede arter kan være en av de største truslene mot den naturlige balansen i verdens biologiske mangfold. Miljøskader som følge av forurensning i ballastvann er unøyaktige og uregelmessig, og forurensningen vil øke i takt med global shipping. Dette er en sak av stor bekymring. Lossing av forurenset ballastvann kan skade den naturlige balansen i lokale marine miljøer. For å forhindre introduksjonen av invaderende arter, har EPA laget forskrift om utslipp av ballastvann som gjelder alle fartøy. Forskrifter sier at ballastvann ikke kan slippes ut eller byttes ut innenfor visse økonomiske soner. Hvis rensing må forestas må riktige teknikker brukes, testene må utføres før lossing, og skipets kapteiner må registrere at alt har blitt gjort i henhold til gjeldende regler.

Oxine kan eliminere alle arter og organismer i en forurenset ballasttank når de filtreres skikkelig. Oxine tilføres skipets vannforsyning, og vannet kan deretter tilsettes direkte til ballasttankene.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat, eller til å finne en god skreddersydd løsning.

Vår kontaktinformasjon finner du her

 

pdf-fil Dokumentert effektivitet - Oxine

pdf-fil Dokumentert effektivitet 60 sekunder - Oxine

pdf-fil Sikkerhetsdatablad - Sikkerhetsdatablad for Oxine Pro Desinfisering - Til harde overflater

pdf-fil Sikkerhetsdatablad - Sikkerhetsdatablad for Oxine Pro 2%

pdf-fil Sikkerhetsdatablad - Sikkerhetsdatablad for Oxine Pro 5%