Oxine EnvireCON, bilde

Oxine EnvireCON

Dokumentasjon som SDS, Produktdatablader o.l. finner du nederst på siden her, eller på egen side hvor vi har samlet alt av dokumentasjon

Oxine EnvireCON brukes til effektiv fjerning av lukt, mugg, jordslag og bakterier.

Produktet har en bredspektret effektivitet for å eliminere luktfremkallende mikroorganismer så vel som de som er forbundet med lukt, jordslag, mugg og bakterievekst.
EHT sin spesialdesignede Klordioksid er en kraftig antimikrobiell forbindelse som er effektiv mot et bredt spekter av både gram-positive og gram-negative organismer samt gjær og mugg. Oxine EnviroCon eliminerer lukt ved kilden gjennom en klordioksidutløsningsprosess som ødelegger organismer ved opprinnelsen.

Oxine EnviroCon bruker ingen parfymer eller maskeringsmidler. Produktet er EPA-registrert, klar til bruk, sikker, har lav toksisitetsformulering, hemmer utvikling av lukt, så vel som organismer forbundet med mugg, jordslag og bakterievekst i luften og i HVAC-systemer.

Oxine EnviroCon bruker heller ingen miljøskadelige eller brennbare ingredienser.

Bruk Oxine EnviroCon som en del av en regelmessig planlagt vedlikeholdsplan for å sikre frisk ren luft.

Les mer detaljert informasjon om produktet i bproduktdata og SDS under.

Pris for 1 liter med Oxine EnvireCON: 299,- inkl. mva (eks. eventuell frakt)

Kjøp Oxine EnvireCON her

pdf-fil Produktdatablad - Oxine EnvireCON

pdf-fil Sikkerhetsdatablad - Sikkerhetsdatablad for Oxine EnvireCON

pdf-fil Dokumentert effektivitet - Oxine