Dyrevelferd, bilde

Dyrevelferd

Dokumentasjon som SDS, Produktdatablader o.l. finner du nederst på siden her, eller på egen side hvor vi har samlet alt av dokumentasjon

En omfattende tilnærming til infeksjonskontroll gjennom desinfisering og vannbehandling

Bio-Cide International Inc. har investert mange års forskning i å optimalisere sanitærløsninger for dyrefasiliteter. Oxine er et enestående desinfiseringsmiddel designet spesielt for å møte behovene til våre kunder som ønsker bredspektret biocidprofil. Dyreproduksjon er et iboende bakterierikt miljø med en prosesseringssyklus som er utsatt for rekontaminering. Oxine er et klordioksidbasert produkt som er anerkjent som det mest potente molekylet i rask eliminering av patogener og biofilmene som beskytter dem. Oxine har vist seg å være effektivt i alle faser av produksjonen og har vist seg å være mer effektivt enn andre vanlige desinfiseringsmidler, inkludert Quats, Jodoforer og Klor.

Med fremveksten av svært virulente flekker av patogener, er produsentene mer enn noensinne opptatt av å få deres bestand infisert. Å redusere eksponeringen av potensielle patogener er et viktig element i å produsere sunne dyrebestander. En sunn bestand gir bedre produksjonrate. God avlshåndtering kombinert med et godt sanitetsprogram, kan redusere sjansene for sykdom og dermed redusere avhengigheten av antibiotikabehandling.

Oxine er en svært raffinert blanding av stabilisert klordioksid. Oxine ødelegger mikroorganismer ved kjemisk oksidering av deres molekylære komponenter. Oxine kombinert med aktivatoren gir en kontrollert frigjøring av ClO2.
Oxine er også veldig effektivt for å kontrollere lukt. ved å eliminere bakterier som forårsaker lukten eller andre forbindelser på overflaten.

Noen av egenskapene og fordelene med å bruke Oxine Pro

Noen viktige grunner til å desinfisere med Oxine Pro

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat, eller til å finne en god skreddersydd løsning for din bedrift.

Vår kontaktinformasjon finner du her

 

pdf-fil Dokumentert effektivitet - Oxine

pdf-fil Dokumentert effektivitet 60 sekunder - Oxine

pdf-fil Sikkerhetsdatablad - Sikkerhetsdatablad for Oxine Pro Desinfisering - Til harde overflater

pdf-fil Sikkerhetsdatablad - Sikkerhetsdatablad for Oxine Pro 2%

pdf-fil Sikkerhetsdatablad - Sikkerhetsdatablad for Oxine Pro 5%