Hotell & Cruise, bilde

Hotell & Cruise

Dokumentasjon som SDS, Produktdatablader o.l. finner du nederst på siden her, eller på egen side hvor vi har samlet alt av dokumentasjon

Komplekse drikkevannssystemer, varme- og kjøleanlegg på hoteller nettverk med lukkete rør på cruiseskip kan være fruktbare yngleplasser for de svært smittsomme bakteriene som Legionella og Norovirus. Slike nettverk får ofte bio-filmbelegg og har temperaturer som trigger bakterievekst.
Oxine brukes til rengjøring og kan trykt tilføres vannkilder å eliminere bakterier uten å tillegge ubehagelig smak eller lukt. Å tilføye Oxine i drikkevannsnettverket vil eliminere bakterier og renser rørene for organiske belegg. Oxine fjerner bio-film og med dette næringsgrunnlaget for bakterievekst. Bakteriene kan derfor ikke bli resistente ovenfor Oxine. Produkter kan skylles i Oxine-vann og overflater rengjøres med Oxine Pro Desinfeksjon for å unngå bakterievekst og lukt.

Oxine er godkjent av Mattilsynet til vannbehandling

Se vår mini-presentasjon på Oxine Pro Desinfeksjon for hotellbransjen,
og mini-presentasjon for Oxine Pro - Alltid rent vann for behandling av f.eks basseng og boblebad.

Oxine Desinfeksjon for hotell, Spa, svømmehaller etc.

Oxine Pro Desinfeksjon

Mini-presentasjon for desinfeksjon på generelle flater i hotellbransjen

Oxine Desinfeksjon for cruiseskip

Oxine Pro Desinfeksjon

Mini-presentasjon for desinfeksjon på generelle flater på cruiseskip

Mini-presentasjon Oxine Desinfeksjon for basseng, boblebad, terapibad etc.

Oxine Pro
Alltid rent vann

Mini-presentasjon for behandling av f.eks. basseng og boblebad

Mini-presentasjon for vedlikehold av basseng, boblebad, terapibad etc. med Oxine Pro Desinfeksjon

Oxine Pro
Alltid rent vann

Mini-presentasjon for vedlikehold av f.eks. basseng og boblebad

 

pdf-fil Vannbehandling - Godkjenning fra Mattilsynet

pdf-fil Dokumentert effektivitet - Oxine

pdf-fil Dokumentert effektivitet 60 sekunder - Oxine

pdf-fil Sikkerhetsdatablad - Sikkerhetsdatablad for Oxine Pro Desinfisering - Til harde overflater

pdf-fil Sikkerhetsdatablad - Sikkerhetsdatablad for Oxine Pro 2%

pdf-fil Sikkerhetsdatablad - Sikkerhetsdatablad for Oxine Pro 5%