Dokumenter, bilde

Dokumentasjon

MATTILSYNET

Oxine er godkjent av Mattilsynet til vannbehandling

pdf-fil Vannbehandling - Godkjenning fra Mattilsynet

FOLKEHELSEINSTITUTTET (FHI)

Oxine er godkjent gjennom EU Biocider sitt reglement.
FHI stiller ikke krav til separate godkjenninger. De forholder seg til produktgrupper og anbefaler på grunnlag av dette.
Oxine sorterer i denne sammenheng under gruppen Klorprodukter, som er godkjent og anbefalt fra FHI til bruk ved rengjøring og desinfisering.
(Det er produsentens ansvar å dokumentere bruk og effekt av produktene som selges.)

LEGEMIDDELVERKET

Statens Legemiddelverk godkjente 18. November 2020 Oxine som kjemisk desinfeksjonsmiddel til teknisk bruk i Helse – og sykepleie.
Dette viser at Oxine overflatebehandling takler de hardeste desinfiseringsutfordringene.
Oppdatert godkjenning i 2022: Produktet er virksomt mot gram-positive bakterier, gram-negative bakterier, myco-bakterier, virus, sopp og sporer:

pdf-fil Godkjenning av Oxine som kjemisk desinfeksjonsmiddel til teknisk bruk i helse- og sykepleie

DIVERSE GODKJENNINGER

pdf-fil Omri Listed - Sertifisering og godkjenning for organiske produkter

pdf-fil Orthodox Union - Letter of Kosher Certification 2022

pdf-fil Orthodox Union - Letter of Certification 2007

pdf-fil Islamic Services of America - Halal Annual Certification 2022

pdf-fil Islamic Services of America - Halal Certification 2019

DIVERSE BROSJYRER

pdf-fil Presentasjon Oxine

pdf-fil Brosjyre - Oxine AH - Bekjempelse av sur stråle

TESTER OG DOKUMENTASJON PÅ EFFEKT

pdf-fil EN-14563:2012 - Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika -
Kvantitativ belastningsprøving for evaluering av mykobaktericid eller tuberkulocid effekt av kjemiske desinfeksjonsmidler for instrumenter til medisinsk bruk.
Prøvingsmetode og krav (fase 2/trinn 2)

pdf-fil EN-14476 - Virus test 60 sekunders kontakttid -
Evalueringsrapport om virkningsgrad for produktet Oxine Desinfeksjon overfor blant annet virus.
Omfatter også dokumentert godkjenning til bruk overfor Covid – 19.

pdf-fil EN-13727 - Antibakteriell effektrapport for produktet Oxine Pro Desinfeksjon, kontakttid 60 sekunder (og 120 sekunder).
Evalueringsrapport om virkningsgrad for produktet Oxine Pro Desinfeksjon overfor overflater, instrumenter/utstyr og hygienisk håndvask.

pdf-fil EN-13697+A1:2019 - Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika -
Kvantitativ ikke-porøs overflateprøving til evaluering av baktericid-aktivitet og/eller fungicidal aktivitet av kjemiske desinfeksjonsmidler til bruk i mat, for industri- og hjemmebruk og i institusjoner.

pdf-fil EN-13624 - Test av virkning overfor sopp og gjær kulturer, 60 sekunder kontakttid.
Evalueringsrapport om virkningsgrad for produktet Oxine Pro Desinfeksjon overfor soppaktivitet og gjæringsaktivitet.
Desinfeksjon av verktøy, utstyr, samt hygienisk/kirurgisk håndvask.

pdf-fil Coronavirus - Desinfisering for bruk mot SARS-CoV-2 (COVID-19)

pdf-fil Coronavirus - Testresultater for Oxine til bekjempelse av Coronavirus

pdf-fil Norovirus - Testresultater for Oxine til bekjempelse av Norovirus

pdf-fil Analyserapport - Kundetest av Oxine Pro for boblebad

pdf-fil Dokumentert effektivitet - Oxine

pdf-fil Dokumentert effektivitet 60 sekunder - Oxine

DOKUMENTERT EFFEKT PÅ SPORER

pdf-fil AOAC_Use-Dilution_Method - Oxine

pdf-fil B0382 - Oxine Against Cladosporium Spores - Oxine

pdf-fil Spore Study - Oxine

BRUKSANVISNINGER

pdf-fil Bruksanvisning - Konsentrasjoner

pdf-fil Bruksanvisning - Oxine AH - Bekjempelse av sur stråle

pdf-fil Bruksanvisning - Oxine Pro - Alltid rent vann

pdf-fil Bruksanvisning - Fogger

pdf-fil Bruksanvisning - Mini-fogger

PRODUKTDATABLADER

pdf-fil Produktdatablad - Produktdatablad for Oxine Pro Desinfeksjon - Til harde overflater

pdf-fil Produktdatablad - Oxine EnvireCON

pdf-fil Produktdatablad - Oxine Pro - Alltid rent vann

SIKKERHETSDATABLADER

pdf-fil SDS - Sikkerhetsdatablad for Oxine Pro Desinfeksjon - Til harde overflater

pdf-fil SDS - Sikkerhetsdatablad for Oxine Pro+ Desinfeksjon

pdf-fil SDS - Sikkerhetsdatablad for Oxine EnvireCON

pdf-fil SDS - Sikkerhetsdatablad for Oxine 2%

pdf-fil SDS - Sikkerhetsdatablad for Oxine 5%

pdf-fil SDS - Sikkerhetsdatablad for Sitronsyre

SIKKERHETSDATABLADER - ENGELSK

pdf-fil SDS - Safety Data Sheet Oxine Pro Desinfection - for hard surfaces

pdf-fil SDS - Safety Data Sheet Oxine EnvireCON

pdf-fil SDS - Safety Data Sheet Oxine 2% Concentrate

pdf-fil SDS - Safety Data Sheet Oxine 5% Concentrate

SIKKERHETSDATABLADER - ARITA CONSTRUCTION

pdf-fil SDS - Alltid rent - Vannbasert rengjøringsmiddel fra Arita Construction

pdf-fil SDS - Flis- og fugrens fra Arita Construction

pdf-fil SDS - Syresikring hsg+ fra Arita Construction

pdf-fil SDS - Overflateimpregnering fra Arita Construction

pdf-fil SDS - Kalk & Rust fra Arita Construction

pdf-fil SDS - Sopp & Alger fra Arita Construction

SIKKERHETSDATABLADER - DESINEUR

pdf-fil SDS - Desinfeksjonsmiddel alkoholbasert, håndsprit

pdf-fil SDS - Alltid rent - Vannbasert rengjøringsmiddel fra Desineur - NORSK

pdf-fil SDS - Altid rent - Vannbasert rengjøringsmiddel fra Desineur - DANSK

pdf-fil SDS - Avløpsåpner fra Desineur - NORSK

pdf-fil SDS - Avløbsåbner fra Desineur - DANSK

pdf-fil SDS - Flis- og fugrens fra Desineur - NORSK

pdf-fil SDS - Flise- og fugerensing fra Desineur - DANSK

pdf-fil SDS - Kalk & Rust fra Desineur - NORSK

pdf-fil SDS - Kalk & Rust fra Desineur - DANSK

pdf-fil SDS - Overflateimpregnering fra Desineur - NORSK

pdf-fil SDS - Overfladeimprægnering fra Desineur - DANSK

pdf-fil SDS - Soppfjerner fra Desineur - NORSK

pdf-fil SDS - Svampe fjerning fra Desineur - DANSK

pdf-fil SDS - Syresikring fra Desineur - NORSK

pdf-fil SDS - Syresikring fra Desineur - DANSK

 

Ta kontakt med oss hvis det er noe du lurer på som du foreløpig ikke finner svar på på vår webside

Vår kontaktinformasjon finner du her