Dokumenter, bilde

Dokumentasjon

MATTILSYNET

Oxine er godkjent av Mattilsynet til vannbehandling

pdf-fil Vannbehandling - Godkjenning fra Mattilsynet

FOLKEHELSEINSTITUTTET (FHI)

Oxine er godkjent gjennom EU Biocider sitt reglement.
FHI stiller ikke krav til separate godkjenninger. De forholder seg til produktgrupper og anbefaler på grunnlag av dette.
Oxine sorterer i denne sammenheng under gruppen Klorprodukter, som er godkjent og anbefalt fra FHI til bruk ved rengjøring og desinfisering.
(Det er produsentens ansvar å dokumentere bruk og effekt av produktene som selges.)

LEGEMIDDELVERKET

Statens Legemiddelverk godkjente 18. November 2020 Oxine som kjemisk desinfeksjonsmiddel til teknisk bruk i Helse – og sykepleie.
Dette viser at Oxine overflatebehandling takler de hardeste desinfiseringsutfordringene.

DIVERSE BROSJYRER

pdf-fil Presentasjon Oxine

pdf-fil Brosjyre - Oxine AH - Bekjempelse av sur stråle

TESTER OG DOKUMENTASJON PÅ EFFEKT

pdf-fil EN-14563:2012 - Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika -
Kvantitativ belastningsprøving for evaluering av mykobaktericid eller tuberkulocid effekt av kjemiske desinfeksjonsmidler for instrumenter til medisinsk bruk.
Prøvingsmetode og krav (fase 2/trinn 2)

pdf-fil EN-14476 - Virus test 60 sekunders kontakttid -
Evalueringsrapport om virkningsgrad for produktet Oxine Desinfeksjon overfor blant annet virus.
Omfatter også dokumentert godkjenning til bruk overfor Covid – 19.

pdf-fil EN-13727 - Antibakteriell effektrapport for produktet Oxine Pro Desinfeksjon, kontakttid 60 sekunder (og 120 sekunder).
Evalueringsrapport om virkningsgrad for produktet Oxine Pro Desinfeksjon overfor overflater, instrumenter/utstyr og hygienisk håndvask.

pdf-fil EN-13697+A1:2019 - Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika -
Kvantitativ ikke-porøs overflateprøving til evaluering av baktericid-aktivitet og/eller fungicidal aktivitet av kjemiske desinfeksjonsmidler til bruk i mat, for industri- og hjemmebruk og i institusjoner.

pdf-fil EN-13624 - Test av virkning overfor sopp og gjær kulturer, 60 sekunder kontakttid.
Evalueringsrapport om virkningsgrad for produktet Oxine Pro Desinfeksjon overfor soppaktivitet og gjæringsaktivitet.
Desinfeksjon av verktøy, utstyr, samt hygienisk/kirurgisk håndvask.

pdf-fil Coronavirus - Desinfisering for bruk mot SARS-CoV-2 (COVID-19)

pdf-fil Coronavirus - Testresultater for Oxine til bekjempelse av Coronavirus

pdf-fil Norovirus - Testresultater for Oxine til bekjempelse av Norovirus

pdf-fil Analyserapport - Kundetest av Oxine Pro for boblebad

pdf-fil Dokumentert effektivitet - Oxine

pdf-fil Dokumentert effektivitet 60 sekunder - Oxine

BRUKSANVISNINGER

pdf-fil Bruksanvisning - Oxine AH - Bekjempelse av sur stråle

pdf-fil Bruksanvisning - Oxine Pro - Alltid rent vann

pdf-fil Bruksanvisning - Fogger

pdf-fil Bruksanvisning - Mini-fogger

PRODUKTDATABLADER

pdf-fil Produktdatablad - Produktdatablad for Oxine Pro Desinfeksjon - Til harde overflater

pdf-fil Produktdatablad - Oxine Pro - Alltid rent vann

SIKKERHETSDATABLADER

pdf-fil Sikkerhetsdatablad - Sikkerhetsdatablad for Oxine Pro Desinfeksjon - Til harde overflater

pdf-fil Sikkerhetsdatablad - Sikkerhetsdatablad for Oxine Pro+ Desinfeksjon

pdf-fil Sikkerhetsdatablad - Sikkerhetsdatablad for Oxine 2%

pdf-fil Sikkerhetsdatablad - Sikkerhetsdatablad for Oxine 5%

 

Ta kontakt med oss hvis det er noe du lurer på som du foreløpig ikke finner svar på på vår webside

Vår kontaktinformasjon finner du her