Miljø, bilde

Oxine Pro og Miljøpåvirkning

Dokumentasjon som SDS, Produktdatablader o.l. finner du nederst på siden her, eller på egen side hvor vi har samlet alt av dokumentasjon

Oxine Pro (ClO2) sine spesielle egenskaper gjør det til et ideelt valg for å møte utfordringene i dagens miljøbevisste verden.
Oxine ødelegger patogener ved å angripe cellemembranen, bryter dem ned og restproduktet som dannes er vann og salt (bordsalt i ørsmå mengder).
Det er et miljøforetrukket alternativ til elementær klor. Når klor reagerer med organisk materiale, produseres uønskede forurensende stoffer som dioksiner og bio-akkumulative giftige stoffer. Det er derfor gunstig å skifte ut klor med Oxine Pro fordi det eliminerer produksjonen av forurensningene som klor forårsaker. Oxine er en perfekt erstatning for klor, og gir alle klorfordeler uten noen av klorens svakheter og skadevirkninger.
En av de viktigste fordelene er at Oxine ikke danner trihalomethanes (THMs), haloacetiske syrer (HAAer) og andre klorerte organiske forbindelser. Oxine Pro er også ca. 100 ganger mer effektivt enn klor, noe som krever en lavere dosering og resulterer i en lavere miljøpåvirkning.
Dette gjør Oxine Pro til et miljøvennlig desinfeksjonsmiddel.

Ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du lurer på, eller om det er noe du foreløpig ikke finner svar på på vår webside

Vår kontaktinformasjon finner du her

 

pdf-fil Dokumentert effektivitet - Oxine

pdf-fil Dokumentert effektivitet 60 sekunder - Oxine

pdf-fil Sikkerhetsdatablad - Sikkerhetsdatablad for Oxine Pro Desinfisering - Til harde overflater

pdf-fil Sikkerhetsdatablad - Sikkerhetsdatablad for Oxine Pro 2%

pdf-fil Sikkerhetsdatablad - Sikkerhetsdatablad for Oxine Pro 5%